Leczenie padaczki u psa lub kota w Warszawie
Przychodnia Weterynaryjna Animal Care Center

Poradnię leczenia neurologicznego w naszej warszawskiej przychodni weterynaryjnej prowadzi dr n. wet. Diana Stęgierska - weterynarz neurolog specjalista. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologów Weterynaryjnych (European Society of Veterinary Neurology), wykładowcą Weterynaryjnego Centrum Szkoleniowego a także autorem licznych publikacji związanych z neurologią weterynaryjną. W Animal Care Center Wilanów zajmujemy się diagnozowaniem oraz leczenie chorób układu nerwowego u psów i kotów. Konsultujemy również pacjentów leczonych w innych ośrodkach weterynaryjnych, pomagając weterynarzom w postawieniu rozpoznania i wybraniu optymalnego protokołu terapeutycznego. Współpracujemy z pracowniami rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej a także z ośrodkiem wykonującym badania elektroneurodiagnostyczne.

Burza w mózgu. Padaczka u psów i kotów.

Padaczka jest jedną z najczęstszych przyczyn konsultacji neurologicznych u małych zwierząt. W przychodni weterynaryjnej Warszawa Animal Care Center prowadzimy opiekę nad psami i kotami cierpiącymi na problemy neurologiczne.

Jakie są objawy padaczki u psa lub kota?

Wystąpienie ataku padaczki u psa lub kota, szczególnie jeśli dzieje się to po raz pierwszy w życiu, wiąże się zwykle ze znacznym stresem dla właściciela zwierzęcia. W trakcie ataku mogą być obserwowane m.in. ruchy niezależne od woli zwierzęcia, nietypowe pozycje ciała, drgawki, drżenia, skurcze i nadmierne napięcie mięśniowe. Czasami dochodzi do zaburzeń świadomości lub nawet całkowitej jej utraty. W trakcie ataku mogą pojawić się tzw. objawy autonomiczne czyli bezwiedne oddanie moczu i kału, nadmierne ślinienie, wymioty, rozszerzenie źrenic. U wielu pacjentów, dodatkowo, po zakończeniu ataku widoczne są objawy tzw. ponapadowe, takie jak np. zaburzenia poruszania, lęk, pobudzenie lub apatia, nadmierny apetyt lub pragnienie, przemijająca ślepota.

Objawy towarzyszące atakowi padaczki u psa lub kota mogą wyglądać na tyle niepokojąco, że u osób będących bezpośrednimi świadkami zdarzenia, pojawia się obawa o życie pupila. Dodatkowo przerażenie intensyfikuje poczucie bezradności wynikające z braku wiedzy na temat możliwości udzielenia skutecznej pomocy weterynaryjnej. Na szczęście, w większości przypadków, atak padaczki psa lub kota kończy się w ciągu maksymalnie kilku minut i rzadko prowadzi do śmierci zwierzęcia (ryzyko utraty życia znacznie wzrasta w przypadku wystąpienia stanu padaczkowego, czyli ataku trwającego wyjątkowo długo tzn. powyżej 5-10 minut lub tzw. ataków gromadnych, czyli 2 lub więcej w ciągu doby).

Ataki padaczki u zwierząt są wynikiem pojawienia się krótkotrwałych zaburzeń aktywności elektrycznej w mózgu (czasem obrazowo porównywanych do wyładowań elektrycznych, występujących w atmosferze podczas burzy). O padaczce psa lub kota mówimy wówczas, gdy ataki mają charakter chroniczny i powtarzalny.
Jeden atak w życiu lub nawet kilka, ale w bardzo krótkim okresie czasu (np. w sytuacji gdy towarzyszą one chorobie o ostrym przebiegu, ale wraz z poprawą stanu ustępują i już nigdy nie nawracają), nie są jeszcze podstawą do rozpoznania padaczki. Choroba może mieć charakter pierwotny, gdy dochodzi do rozwoju tzw. padaczki idiopatycznej (genetycznej). Padaczka psa lub kota może mieć również charakter wtórny (w takich przypadkach jest objawem innej choroby np. nowotworu mózgu lub choroby o charakterze metabolicznym).

Każdy pies lub kot z podejrzeniem padaczki powinien trafić do lekarza weterynarii specjalizującego się w neurologii, który przeprowadzi weterynaryjne badanie neurologiczne, pokieruje dalszą diagnostyką i zastosuje leczenie przeciwpadaczkowe (jeżeli okaże się ono niezbędne). Kompleksowa opieka weterynaryjna dla psów i kotów z problemami neurologicznymi dostępna jest w Warszawie w Przychodni Weterynaryjnej Animal Care Center Wilanów
Badanie neurologiczne wykonuje się w celu określenia czy układ nerwowy pomiędzy atakami funkcjonuje prawidłowo, czy też pojawiła się jakaś dodatkowa dysfunkcja skutkująca deficytami neurologicznymi. Badanie neurologiczne jest bezpieczne dla pacjenta i nie wiąże się z bólem, czy znacznym dyskomfortem. Nie wymaga również jakiegoś szczególnego przygotowania. Warto, jednakże, ażeby pacjent był na czczo, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trakcie wizyty będzie pobierana krew w celu przeprowadzenia analiz (wykonuje się zwykle szeroki profil diagnostyczny, mający na celu wykluczenie ewentualnych chorób spoza mózgowia powodujących tzw. drgawki reaktywne).

Diagnostyka padaczki u psów i kotów


Diagnostyka padaczki, oprócz badania krwi. może uwzględniać badanie moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, RTG klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową głowy. ​U ludzi w celu potwierdzenia obecności nieprawidłowej czynności elektrycznej w zakresie przodomózgowia wykonuje się standardowo badanie EEG. W weterynarii badanie to jest przeprowadzane znacznie rzadziej ze względu na ograniczoną dostępność sprzętu, konieczność znieczulenia pacjenta oraz dużo trudniejszą interpretację danych z takiego badania. ​W przypadku, gdy przeprowadzone testy nie wykazują nieprawidłowości mogących być przyczyną rozwoju padaczki wtórnej, a zwierzę jest młode, rozpoznaje się padaczkę idiopatyczną (genetyczną). ​Jest to diagnoza z wykluczenia, u większości ras brak jest bowiem testów genetycznych umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie takiego tła choroby. U psów padaczka idiopatyczna jest najczęściej występującą formą epilepsji. Stwierdzono skłonność do zachorowania u takich ras jak labrador retriever, golden retriever, beagle, owczarek niemiecki, berneński pies pasterski, jamnik.

Leczenie padaczki psów i kotów


Leczenie padaczki wymaga zwykle podawania leków przeciwdrgawkowych (w formie tabletek lub kapsułek), które obniżają tzw. próg drgawkowy i tym samym zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia ataku. Leczenie ma charakter objawowy (łagodzi przebieg choroby, ale nie prowadzi do trwałego wyleczenia). Celem terapii jest ograniczenie liczby ataków, zmniejszenie ryzyka występowania ataków gromadnych i stanu padaczkowego i zapobieganie progresji choroby. Stosuje się również leki doraźne, mające na celu przerwanie ataku (zwykle donosowo lub rektalnie). W przypadku padaczki wtórnej leczy się dodatkowo chorobę podstawową.
Powodzenie terapii zależy w dużej mierze od dobrej współpracy na linii lekarz weterynarz neurolog - właściciel. Opiekun musi wykazać się sumiennością w zakresie regularnego podawania leków oraz przychodzenia na wizyty kontrolne do przychodni weterynaryjnej w Warszawie Animal Care Center Wilanów. Leczenie weterynaryjne ma charakter przewlekły i powinno odbywać się pod stałą kontrolą specjalisty lekarza neurologa weterynarza. Prawidłowo prowadzone leczenie przeciwpadaczkowe zwykle nie zagraża zwierzętom poważnymi działaniami ubocznymi, pod warunkiem odbywania regularnych wizyt u weterynarza neurologa w celu monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności terapii oraz stanu zdrowia psa lub kota.
Rokowanie może być bardzo różne w zależności typu padaczki, przebiegu klinicznego, wieku, rasy i reakcji na leczenie. U wielu psów i kotów padaczka może być skutecznie kontrolowana lekami, co zapewnia im dobrą jakość życia pomimo choroby.
autor: dr n.wet. Diana Stęgierska - weterynarz neurolog Warszawa Animal Care Center

Umów się na konsultację
dr Diana Stęgierska
- specjalistka neurologii weterynaryjnej


Rezerwacja wizyt:
22 100 40 64

Neurolog weterynarz dla psów i kotów w Warszawie

  • Prowadzenie pacjentów chorych na padaczkę
  • Leczenie chorób zapalnych układu nerwowego psów i kotów (m.in. martwicze zapalenie mózgu, ziarniniakowe zapalenie opon, mózgu i i rdzenia, zapalenie wielokorzeniowe, idiopatyczne zapalenie móżdżku, zapalenie mięśni żuciowych, zapalenie wielomięśniowe, toksoplazmoza, neosporoza, choroby odkleszczowe, zapalenia bakteryjne i grzybicze);
  • Neuroonkologia weterynaryjna (nowotwory centralnego układu nerwowego, guzy korzeni nerwowych i nerwów obwodowych)
  • Zachowawcze i chirurgiczne leczenie chorób kręgosłupa psów i kotów (m.in. dyskopatia, nadwichnięcie szczytowo-obrotowe, syndrom Wobler'a, syringomyelia, discospondilitis, zespoł końskiego ogona, zator włóknisto-chrzęstny, guzy nowotworowe)
  • Leczenie chorób móżdżku u psów i kotów
  • Terapia chorób obwodowego układu nerwowego (neuropatie, choroby mięśni szkieletowych, miastenia gravis)
  • Prowadzenie pacjentów z zespołem zaburzeń poznawczych
  • Terapia chorób wtórnych układu nerwowego (m.in. encefalopatia wątrobowa, zespolenie wrotno-oboczne, encefalopatia nerkowa, encefalopatia niedokrwienna, zespoły paranowotworowe)
  • Leczenie powikłań neurologicznych chorób endokrynologicznych (polineuropatia tarczycowa, neuropatia cukrzycowa, porażenie nerwu twarzowego, zespół przedsionkowy, miopatia sterydowa, miopatia hipokaliemiczna).
Adres

Przychodnia Weterynaryjna
Animal Care Center
Miasteczko Wilanów
ul. Sarmacka 9
02-972 Warszawa Wilanów
Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 21:00
Sobota - Niedziela
10:00 - 15:00
Zadzwoń lub wyślij e-mail

Tel:
22 740 77 63
E-mail
recepcja@animalcarecenter.pl
Lokalizacja