EEG psa lub kota, badanie które pozwala “czytać” mózg

Poradnię leczenia neurologicznego w naszej warszawskiej przychodni weterynaryjnej prowadzi dr n. wet. Diana Stęgierska - weterynarz neurolog specjalista. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologów Weterynaryjnych (European Society of Veterinary Neurology), wykładowcą Weterynaryjnego Centrum Szkoleniowego a także autorem licznych publikacji związanych z neurologią weterynaryjną. W Animal Care Center Wilanów zajmujemy się diagnozowaniem oraz leczenie chorób układu nerwowego u psów i kotów. Konsultujemy również pacjentów leczonych w innych ośrodkach weterynaryjnych, pomagając weterynarzom w postawieniu rozpoznania i wybraniu optymalnego protokołu terapeutycznego. Współpracujemy z pracowniami rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

Co to jest elektroencefalografia (w skrócie EEG) u psów i kotów?

To badanie zaliczane do grupy specjalistycznych badań diagnostycznych, znajdujących zastosowanie w rozpoznawaniu chorób mózgu zwierząt. Do przeprowadzenia badania i analizy wyników potrzebna jest dogłębna wiedza z zakresu wykonywania i interpretacji zapisów EEG oraz specjalistyczny sprzęt, dlatego badanie wykonywane jest zazwyczaj wyłącznie w tak zwanych ośrodkach referencyjnych i tych, które specjalizują się w neurologii. To sprawia, że w weterynarii dostęp do tego niezwykle przydatnego i wartościowego badania, wykonywanego rutynowo u ludzi, jest ograniczony.
Przychodnia weterynaryjna Animal Care Center Warszawa Wilanów umożliwia swoim pacjentom wykonanie badania EEG na miejscu.

Co “czytamy” w trakcie EEG u psa i kota?

Neurony są komórkami wykazującymi bardzo dużą aktywność elektryczną. W trakcie badania rejestrowana jest czynność bioelektryczna mózgu zwierzęcia, będąca sumą aktywności poszczególnych komórek. Następnie zapis jest analizowany pod kątem występowania zmian patologicznych wskazujących na chorobę mózgu.

Jakie są wskazania do badania EEG?

Badanie EEG wykorzystywane jest przede wszystkim do:
● diagnozowania padaczki u psów i kotów
● ustalania lokalizacji tzw. ogniska padaczkowego u zwierzęcia (nieprawidłowo funkcjonującego obszaru w mózgu będącego “źródłem” ataków)
● monitorowania efektów terapii farmakologicznej
● identyfikowania bezdrgawkowego stanu padaczkowego

Rozpoznanie padaczki nie zawsze jest łatwe bez możliwości wykonania badania EEG. Choroba u psów i kotów charakteryzuje się występowaniem epizodycznych objawów neurologicznych (pojawiających się na krótką chwilę), będących konsekwencją tzw. wyładowań padaczkowych, czyli zaburzeń czynności elektrycznej mózgu. Pomiędzy kolejnymi atakami zwierzę często sprawia wrażenie całkowicie zdrowego. Atak może przybierać więcej niż jedną formę, a obserwowane objawy mogą być bardzo zróżnicowane. Atak może przebiegać z prawidłową lub zaburzoną świadomością lub też jej całkowitą utratą.
U pacjenta mogą być obserwowane drgawki, drżenia, skurcze lub zwiększone napięcie mięśni, zrywy miokloniczne, “tiki”, unoszenie kończyn, ruchy okrężne, nieprawidłowe zachowania, pobudzenie, niepokój, bieg na oślep, oddanie moczu i kału, nadmierne ślinienie.
U niektórych chorych psów i kotów związek występujących objawów z padaczką jest niejasny. Istnieje szereg zaburzeń epizodycznych mogących przypominać ataki padaczki - omdlenie kardiogenne, katapleksja/narkolepsja, napadowa dyskineza, zaburzenia zachowania o charakterze obsesyjno-kompulsywnym.

Badanie EEG jest bardzo pomocne w diagnozowaniu tła objawów w przypadku:
● “fly catching” (łapania much)
● “tail chasing” (gonienia ogona)
● syndrom falującej skóry u kotów
● trudnej do wytłumaczenia agresja psa lub kota
● pojawiającego się na chwilę silnego pobudzenia psychomotorycznego
● epizodów utraty świadomości u psa lub kota
● krótkotrwałej, nawracającej chwiejności

Wykazanie u psa lub kota, z opisanymi powyżej objawami, nieprawidłowej, typowej dla padaczki aktywności elektrycznej mózgu jest potwierdzeniem, że mają one związek z padaczką.
Co istotne u psów i kotów chorych na padaczkę zapis EEG jest często nieprawidłowy również wówczas, gdy badanie jest wykonywane w okresie pomiędzy kolejnymi atakami (to tzw. nieprawidłowości międzynapadowe). Poza diagnostyką padaczek badanie EEG u psów i kotów jest również pomocne w określaniu rokowania u pacjentów w śpiączce (np. po urazie głowy). Dodatkowo jest jedną z metod rozpoznawania encefalopatii metabolicznych (zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu, wtórnych do chorób internistycznych).

Jak wygląda badania EEG w przychodni weterynaryjnej Animal Care Center Warszawa Wilanów?


1. Pies lub kot otrzymuje pod nadzorem lekarza lek uspokajający (tzw. “głupi jaś”). W uzasadnionych medycznie, sporadycznych przypadkach, pacjent jest znieczulony ogólnie pod nadzorem lekarza anestezjologa weterynaryjnego.
2. W momencie gdy lek zacznie działać, do ciała psa lub kota podłączane są elektrody (podobnie jak w przypadku badania EKG serca). W skórę głowy wbija się cieniutkie igiełki, które są połączone z przewodami przekazującymi sygnały elektryczne do urządzenia monitorującego. Wprowadzenie igły w tkankę podskórną jest bezbolesne. Uspokojenie farmakologiczne jest potrzebne do tego, żeby zwierzę leżało spokojnie (każdy ruch zaburza odczyt fal mózgowych).
3. Rejestracja czynności elektrycznej trwa przez 15 minut, po czym przechodzi się do stymulacji świetlnej (włącza się diody led, które działają jak stroboskop). Co ważne zwierzę leży z zamkniętymi powiekami i w związku z tym światło go nie razi. Program stymulacji trwa 2-3 minuty.
4. Badanie kończy się po około 20 minutach.
5. Gdy działanie leku całkowicie ustąpi, zwierzaka można zabrać do domu (zwykle po około godzinie-półtorej).
6. Nad bezpieczeństwem pacjenta od momentu znieczulenia do wydania go do domu czuwa anestezjolog weterynaryjny.
7. Opis badania wraz z zapisem EEG (nagranym na płycie CD) przekazywany jest właścicielowi zwierzęcia w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych (zwykle 2-3). W przypadku, gdy stan jest ciężki istnieje możliwość uzyskania opisu badania na cito.

Czy badanie EEG jest bezpieczne dla psa i kota?

Badanie EEG jest mało inwazyjne, to znaczy że ryzyko z nim związane jest bardzo niewielkie i de facto ogranicza się do możliwości wystąpienia działań niepożądanych po podaniu leku uspokajającego. Elektrody igłowe są cieniutkie (mają dużo mniejszą średnicę niż igły wykorzystywane do iniekcji, czy pobierania krwi) i ich wprowadzenie w tkankę podskórną nie wiąże się z bólem i nie powoduje powikłań.

Jak przygotować zwierzę do badania EEG?

W tygodniu poprzedzającym badanie należy wykonać badanie krwi - morfologię i podstawowy profil biochemiczny (parametry nerkowe i wątrobowe, glukoza, albuminy, białko całkowite). Jeżeli zwierzę jest pod opieką kardiologa, a kontrola serca miała miejsce dawniej niż 3 miesiące temu, wówczas przed planowanym badaniem EEG należy wybrać się na konsultację kardiologiczną. Ocena serca pozwoli ustalić, czy można bez obaw podać pacjentowi lek o działaniu uspokajającym. Ze względu na to, że badanie jest wykonywane w sedacji, nie należy karmić zwierzaka w okresie 6-8 godzin przed badaniem (u małych szczeniąt i kociąt głodówka nie powinna trwać dłużej niż 4 godziny). W dniu badania leki przeciwpadaczkowe należy podawać tak jak zwykle.

Czy na badanie EEG potrzebne jest skierowanie?

Tak, podstawą dla wykonania EEG jest przesłanie skierowania mailem lub pocztą, ewentualnie można je okazać lekarzowi w dniu badania. Skierowanie może wystawić neurolog weterynaryjny, internista lub lekarz innej specjalności w Animal Care Center. Jeżeli jesteś właścicielem chorego psa lub kota i uważasz, że badanie jest wskazane, ale nie dysponujesz skierowaniem, zapraszamy na konsultacją neurologiczną do Animal Care Center. Jeżeli Twoje podejrzenia, co do zasadności wykonania badania się potwierdzą, Twój pupil zostanie na nie skierowany.

Umów się na konsultację
dr Diana Stęgierska
- specjalistka neurologii weterynaryjnej


Rezerwacja wizyt:
22 740 77 63

Neurolog weterynarz dla psów i kotów w Warszawie

  • Prowadzenie pacjentów chorych na padaczkę
  • Leczenie chorób zapalnych układu nerwowego psów i kotów (m.in. martwicze zapalenie mózgu, ziarniniakowe zapalenie opon, mózgu i i rdzenia, zapalenie wielokorzeniowe, idiopatyczne zapalenie móżdżku, zapalenie mięśni żuciowych, zapalenie wielomięśniowe, toksoplazmoza, neosporoza, choroby odkleszczowe, zapalenia bakteryjne i grzybicze);
  • Neuroonkologia weterynaryjna (nowotwory centralnego układu nerwowego, guzy korzeni nerwowych i nerwów obwodowych)
  • Zachowawcze i chirurgiczne leczenie chorób kręgosłupa psów i kotów (m.in. dyskopatia, nadwichnięcie szczytowo-obrotowe, syndrom Wobler'a, syringomyelia, discospondilitis, zespoł końskiego ogona, zator włóknisto-chrzęstny, guzy nowotworowe)
  • Leczenie chorób móżdżku u psów i kotów
  • Terapia chorób obwodowego układu nerwowego (neuropatie, choroby mięśni szkieletowych, miastenia gravis)
  • Prowadzenie pacjentów z zespołem zaburzeń poznawczych
  • Terapia chorób wtórnych układu nerwowego (m.in. encefalopatia wątrobowa, zespolenie wrotno-oboczne, encefalopatia nerkowa, encefalopatia niedokrwienna, zespoły paranowotworowe)
  • Leczenie powikłań neurologicznych chorób endokrynologicznych (polineuropatia tarczycowa, neuropatia cukrzycowa, porażenie nerwu twarzowego, zespół przedsionkowy, miopatia sterydowa, miopatia hipokaliemiczna).
Adres

Przychodnia Weterynaryjna
Animal Care Center
Miasteczko Wilanów
ul. Sarmacka 9
02-972 Warszawa Wilanów
Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 21:00
Sobota - Niedziela
10:00 - 15:00
Zadzwoń lub wyślij e-mail

Tel:
22 740 77 63
E-mail
recepcja@animalcarecenter.pl
Lokalizacja